Trả cứu thông tin thẻ
Các sản phẩm đều với thiết kế mới hướng đến tốc độ, giải trí, và đầu tư vào các ứng dụng cá nhân hóa người dùng.
Chiếc ultrabook đầu tiên của Dell đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam với tên gọi Dell XPS 13.

Nội dung đang được xây dựng, vui lòng quay lại sau.