Kích hoạt mã số điện tử e-Dell Pass

e-Dell Pass | Kolor

Sau khi nhận được mã số điện tử e-Dell Pass từ tổng đài 6289, khách hàng cần kích hoạt mã số này thông qua website www.dellpass.com.vn hoặc qua ứng dụng Dell Pass dành cho smartphone Android hoặc iOS.

Để kích hoạt mã số điện tử e-Dell Pass thông qua website www.dellpass.com.vn, bạn thực hiện lần lượt các bước sau:

  • Truy cập đến địa chỉ www.dellpass.com.vn/activation
  • Cung cấp thông tin như hướng dẫn của trang và nhấn nút Kích hoạt
  • Kiểm tra hộp e-mail đã đăng ký với hệ thống để nhận e-mail xác nhận kích hoạt. Thực hiện việc xác nhận theo hướng dẫn của e-mail này.

Nếu đã cài đặt sẵn ứng dụng Dell Pass trên smartphone Android hoặc iOS, bạn có thể thực hiện việc kích hoạt mã số điện tử e-Dell Pass trực tiếp trên ứng dụng tại mục Cá nhân. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của ứng dụng để hoàn tất quá trình kích hoạt.

Sau khi hoàn tất quá trình kích hoạt mã số điện tử e-Dell Pass, bạn đã chính thức tham gia Chương trình Chăm sóc khách hàng Dell Pass và có thể tận hưởng những ưu đãi dành riêng cho bạn.

Lưu ý:

  • E-mail xác nhận kích hoạt có thể nằm lẫn trong hộp thư rác (Spam / Bulk). Vui lòng kiểm tra cả hộp thư này để tìm e-mail. Nếu sau 3 giờ mà vẫn, chưa nhận được e-mail, vui lòng truy cập đến địa chỉ www.dellpass.com.vn/activation, chọn mục Gửi lại e-mail kích hoạt và thực hiện theo hướng dẫn.

 

Nội dung đang được xây dựng, vui lòng quay lại sau.