Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN THAM GIA

Các Điều khoản tham gia dưới đây chứa các qui định chung về hình thức hoạt động, trách nhiệm, quyền lợi và hình thức ứng xử của các bên khi tham gia vào Chương trình DELL PASS. Bằng hình thức chấp nhận các điều khoản này, các bên tham gia cùng nhau cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo những gì bản điều khoản này nêu ra. Điều khoản này có thể được bổ sung hoặc chỉnh sửa trong quá trình hoạt động của chương trình DELL PASS mà không cần thông báo trước cho các bên tham gia. Các điều khoản tham gia đã đồng ý trước đây giữa các bên tham gia sẽ thay đổi theo điều khoản mới tại thời điểm hiện tại.


i.Thành viên hoặc người sử dụng trước khi đăng ký tham gia chương trình thành viên phải đảm bảo đã đọc và hiểu rõ các điều khoản tham gia liên quan đến chương trình DELL PASS mà mình sẽ tham gia, các điều khoản liên quan đến bảo mật thông tin được liệt kê dưới đây.

ii. Một khi đồng ý và đăng ký tham gia chương trình thành viên DELL PASS, bạn cũng đã đồng ý với các Điều khoản tham gia khi trở thành thành viên của dịch vụ KOLOR. Chi tiết về Điều khoản tham gia dịch vụ KOLOR, vui lòng truy cập địa chỉ http://www.kolor.com.vn/user/terms

iii. Cam kết không tham gia chương trình DELL PASS với mục đích chính trị, tôn giáo hoặc vi phạm các qui định của pháp luật.

iv. Không được tiến hành các hoạt động phá hoại dịch vụ, lôi kéo, bôi nhọ uy tín, nói sai sự thật đối với các Đối tác khác hoặc Thành viên cùng tham gia trong dịch vụ chương trình.

v. Không tiến hành các hành động gian lận hoặc can thiệp trái phép vào hệ thống nhằm truy xuất thông tin không thuộc thẩm quyền của mình và/ hoặc tạo dữ liệu giả, thay đổi dữ liệu trong hệ thống.

vi. Cung cấp thông tin chính xác giúp cho việc gửi nhận tài liệu hoặc vật phẩm đến đúng người nhận.

vii. Đồng ý nhận thông tin được gửi đi từ DELL Việt Nam, các Đối tác liên kết thuộc hệ thống dịch vụ KOLOR bao gồm các thông tin về chương trình khuyến mãi, giới thiệu Đối tác/ Sản phẩm/ Dịch vụ mới thông qua Email, SMS, Bưu phẩm…

viii. Trong trường hợp xảy ra bất đồng về quyền lợi mà PARTNER cam kết trên website www.dellpass.com.vn, Thành viên cam kết cư xử hòa nhã lịch sự và thông báo bất đồng qua hệ thống hỗ trợ 1900-54-54-44.

ix. Trong trường hợp Thành viên vi phạm các điều khoản được qui định tại bản điều khoản này và/ hoặc các Điều khoản có liên quan, DELL Việt Nam và đơn vị quản lý dịch vụ KOLOR có quyền khóa tài khoản truy cập và/ hoặc tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp các dịch vụ trong chương trình thành viên DELL PASS đối với Thành viên vi phạm mà không cần thông báo trước.

 

Nội dung đang được xây dựng, vui lòng quay lại sau.