Điều khoản bảo mật

ĐIỀU KHOẢN THAM GIA

Các Điều khoản tham gia dưới đây chứa các qui định chung về hình thức hoạt động, trách nhiệm, quyền lợi và hình thức ứng xử của các bên khi tham gia vào Chương trình DELL PASS. Bằng hình thức chấp nhận các điều khoản này, các bên tham gia cùng nhau cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo những gì bản điều khoản này nêu ra. Điều khoản này có thể được bổ sung hoặc chỉnh sửa trong quá trình hoạt động của chương trình DELL PASS mà không cần thông báo trước cho các bên tham gia. Các điều khoản tham gia đã đồng ý trước đây giữa các bên tham gia sẽ thay đổi theo điều khoản mới tại thời điểm hiện tại.


1. Sử dụng thông tin đăng ký
 
a. Thông tin cá nhân
Khi bạn đăng ký một tài khoản tham gia Chương trình thành viên DELL PASS, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ kết hợp các thông tin mà bạn cung cấp với các thông tin từ DELL Việt Nam, các đối tác liên kết và dịch vụ KOLOR để cung cấp cho bạn những tiện ích tốt nhất cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ chúng tôi dành cho bạn. Trong những trường hợp cụ thể thông tin mà bạn cung cấp có thể được kết hợp theo nhiều cách khác nhau. Một khi bạn tham gia vào Chương trình DELL PASS bạn cũng đã tham gia vào mạng lưới dịch vụ KOLOR.

b. Cookies
Khi bạn ghé thăm website DELL PASS hoặc KOLOR, chúng tôi sẽ gửi về trình duyệt trên máy tính hoặc thiết bị cầm tay của bạn những tập tin gọi là cookies. Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao chất lượng dịch vụ, bao gồm lưu trữ thông tin liên quan đến tài khoản đăng nhập, nâng cao tính tiện dụng của giao diện web, dự đoán xu hướng tiêu dùng, hoặc mối quan tâm của người sử dụng hiện tại.  Chúng tôi cũng sử dụng cookie trong các dịcu vụ quảng cáo và đăng bài viết trong toàn bộ các web site liên quan trong đó có DELL PASS và dịch vụ KOLOR..

c. Thông tin truy cập
Khi bạn truy cập site DELL PASS thông qua trình duyệt, ứng dụng hoặc từ thiết bị cầm tay khác, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi nhận lại một số thông tin nhất định. Những ghi nhận này bao gồm thông tin về dữ liệu trao đổi web, cách bạn sử dụng dịch vụ, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập, các chuyên mục và bài viết mà bạn quan tâm.

d. Thông tin trao đổi
Khi bạn gửi email hoặc gửi yêu cầu (nếu có) đến Chương trình DELL PASS hoặc dịch vụ KOLOR, chúng tôi có thể lưu lại những thông tin này nhằm mục đích xử lý các yêu cầu của bạn, trả lời yêu cầu và nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn gửi và nhận tin nhắn SMS từ dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và quản lý những thông tin có liên quan đến những tin nhắn này, như là số thẻ, mạng điện thoại truyền tải tin nhắn, nội dung tin nhắn, ngày giờ nhắn tin. Chúng tôi có thể sử dụng email của bạn để liên lạc về dịch vụ.

2. Chia sẻ thông tin
Thông tin đăng ký của bạn được quản lý bởi DELL Việt Nam và được sử dụng vào mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ của DELL Việt Nam đối với khách hàng. DELL Việt Nam chỉ chia sẻ thông tin trong các trường hợp sau:
•  Chúng tôi được sự đồng ý của bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn lựa chọn và xác nhận trong trường hợp thông tin của bạn cần chia sẻ.
•  Chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho các Đối tác, Nhà cung cấp dịch vụ, Đại lý phân phối hoặc những công ty và cá nhân đáng tin cậy nhằm mục đích thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng, tiếp thị, quảng bá hình ảnh dưới danh nghĩa của DELL Việt Nam. Chúng tôi luôn yêu cầu các đối tác này phải đồng ý làm việc dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và không đi ngược lại các điều khoản trong Chính sách bảo mật này cũng như bất cứ qui định về bảo mật và an toàn thông tin nào của chúng tôi.
•  Chúng tôi cam kết rằng việc truy cập, sử dụng, lưu trữ và phổ biến các thông tin này phải hết sức hợp lý và cần thiết (a) theo pháp luật hiện hành, các qui định, qui trình pháp lý, hoặc lệnh bắt buộc của chính quyền, (b) bắt buộc theo qui định dịch vụ, bao gồm cả việc (c) cung cấp cho bên điều tra, ngăn ngừa nguy cơ, rủi ro về an toàn và bảo mật thông tin, (d) ngăn ngừa mối nguy hại đến quyền và tài sản của DELL Việt Nam và dịch vụ KOLOR.
 
3. An toàn thông tin
Chúng tôi sử dụng các công nghệ thích hợp để ngăn ngừa những truy cập không được phép hoặc cố tình can thiệp trái phép, đánh cắp hoặc xóa dữ liệu. Những công nghệ này bao gồm cơ chế tự theo dõi nguồn dữ liệu, lưu trữ, xử lý và đo lường rủi ro, công nghệ mã hoá bằng phần cứng và phần mềm nhằm ngăn ngừa, bảo vệ nguồn dữ liệu khỏi các truy cập không hợp lệ.
Cơ chế bảo mật thông tin được áp dụng ngay cả với nhân viên của DELL Việt Nam, nhân viên Nhà phân phối hoặc đại lý, nhân viên của dịch vụ KOLOR và các đối tác có liên quan. Những nhân viên này được ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản về bảo mật - an toàn thông tin và có thể bị truy cứu trước pháp luật nếu họ đơn phương phá vỡ các điều khoản đã ký trước đó.

4. Truy cập và cập nhật thông tin
Hệ thống của chúng tôi cho phép thành viên sau khi truy cập có thể cập nhật lại thông tin cá nhân bao gồm thao tác chỉnh sửa thông tin và xóa thông tin đã đăng ký. Do yêu cầu cần sao lưu và phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố, sau khi bạn xóa dữ liệu của mình thì dữ liệu đó vẫn còn tồn tại trong các máy chủ lưu trữ của chúng tôi và sẽ mất một khoảng thời gian an toàn thì các dữ liệu này mới bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống.

Nội dung đang được xây dựng, vui lòng quay lại sau.